Brand is niet altijd te voorkomen, maar door het treffen van voorzorgsmaatregelen wordt het risico wel sterk verminderd. Namens de brandweer informeren wij u over de risico’s van het ‘onbeheerd’ buiten opslaan van materialen, bijvoorbeeld tegen of tussen twee bedrijfsgebouwen.

Brand met veel schade
Eind 2016 is in de gemeente Hardinxveld-Giessendam brand ontstaan in een buitenopslag van pallets en kunststofkratten. Deze afgesloten buitenopslag, met een ruimte van circa drie meter, was gelegen tussen twee bedrijfsverzamelgebouwen. De houten pallets en kunststofkratten hebben veel brandbare energie met een enorme brand als gevolg. De buitenbrand is in twee panden naar binnen geslagen en heeft voor veel schade gezorgd.

Brandweerinzet
Naar inschatting van de brandweer was er een reële kans dat de brand zich in meerdere delen van de bedrijfsverzamelgebouwen kon uitbreiden. Om deze brand te kunnen bestrijden heeft de brandweer dan ook groot materieel ingezet. Mede dankzij de snelle opschaling heeft de brandweer erger kunnen voorkomen.

Na de brand
Beide bedrijfspanden waren enige tijd niet te gebruiken voor de bedrijfsvoering en de eigenaren waren genoodzaakt om de bedrijfsvoering tijdelijk op andere locaties uit te voeren. Beide panden voldeden aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit. De conclusie is dat de houten pallets en kunststofkratten hebben gezorgd voor een snelle ontbranding en grote brandenergie met overslag naar bedrijven tot gevolg.

Tips!

De buitenopslag op eigen terrein is een verantwoordelijkheid van de bedrijfseigenaar. Vaak is men zich niet bewust van de risico’s die een dergelijke opslag met zich meebrengt. ‘Bij ons gebeurt dat niet’ is een veel gehoorde term. Voor buitenopslag behoort het uitgangspunt te zijn: is de opslag brandbaar? Zo ja, welke maatregelen kan ik treffen om ontsteken te voorkomen? De brandweer staat voor minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Ze geven enkele tips:

  • Plaats bij voorkeur brandbaar materiaal binnenin het pand.
  • Plaats brandbaar materiaal op een afstand van 5 á 10 meter vanaf uw pand.
  • Maak voor de opslag van (brandbaar) materiaal gebruik van een metalen container.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Leo de Waal (medewerker risicobeheersing van de brandweer) via 088 – 636 5764 of kijk op www.brandweer.nl.

brand 2