De Inschrijving voor bedrijfskavels op werklandschap Meerkerk IVa is vandaag gestart!

Zoals je op de website en in de selectieprocedure document kunt lezen hebben we hard ons best gedaan om lokale ondernemers voorrang te geven.

https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Woningbouw_plannen_projecten_en_visies/Overige_projecten/Meerkerk_Werklandschap_Meerkerk_IVa/Inschrijving_bedrijfskavels_werklandschap_Meerkerk_IVa_van_start

Inschrijven en vragen stellen kan via: ondernemen@vijfheerenlanden.nl