Bijgevoegd treffen jullie het rapport ontwerp Omgevingsvisie. Het is een belangrijke visie die het kader bepaald hoe de gemeente Vijfheerenlanden er de komende 10-tallen jaren uit komt te zien.

Het is een omvangrijk rapport. Haal er uit wat de plannen zijn voor jouw omgeving.