Unieke samenwerking zorgt voor veiliger industrieterrein

De geslaagde hercertificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen vormt de bekroning van de nauwe samenwerking tussen de Gemeente Zederik, de SBBZ, politie en brandweer op het bedrijventerrein Meerkerk. “Het terrein ziet er goed uit, maar we moeten met elkaar moeite doen om het zo te houden.’’

Al jaren zetten Meerkerkse ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Zederik (SBBZ) en de gemeente zich samen met de politie en brandweer in voor een beter, schoner en vooral veiliger bedrijventerrein in Meerkerk. Die samenwerking resulteerde in 2011 in het eerste ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voor het terrein dat onlangs voor de derde keer werd verlengd.

De resultaten van de afgelopen jaren mogen er dan ook zijn. Een paar recentere voorbeelden zijn de vernieuwde camera’s bij de ingangen van het bedrijventerreinen, een vrij liggend voetpad en netwerkbijeenkomsten waarin politie en brandweer voorlichting geven aan de ondernemers.

Korte lijntjes
In de praktijk zorgt de samenwerking tussen de partijen er vooral voor dat de ‘lijntjes kort zijn’ zoals dat heet. “We houden elkaar op de hoogte van wat er speelt,’’ vertelt Addy Kon, ondernemer en voorzitter van de SBBZ. “We delen met elkaar hoe ondernemers, de gemeente, brandweer en politie over zaken denken. En zo komen we samen tot een kwalitatief hoogwaardig terrein dat aantrekkelijk is voor klanten en ondernemers. Daar doen we allemaal ons voordeel mee.’’

Dat de unieke samenwerking zijn vruchten afwerpt, is wel gebleken. Zo werd het bedrijventerrein onlangs zoals gezegd uitgebreid met een vrij liggend voetpad om de veiligheid voor voetgangers te verbeteren. “We zijn een bedrijventerrein met veel autoverhuurbedrijven,’’ legt Kon uit. “Al die mensen die auto’s komen ophalen of terugbrengen, moeten met het openbaar vervoer vanuit het dorp of bij de snelweg hun weg vervolgen. Op het terrein was nog geen voetpad. Dat was absoluut geen veilige situatie natuurlijk.’’

Dankzij de korte lijntjes was op het gemeentekantoor al snel duidelijk dat dit speelde. Accountmanager bedrijven van de gemeente Zederik, Martin Streefkerk ging aan de slag en in korte tijd werd het pad gerealiseerd dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland en met financiële steun van de gemeente. Kon: “We zagen met elkaar dat er iets ontbrak, en samen hebben we het opgelost. De gemeente heeft daarbij gewezen op de subsidie van de provincie. Dat is een goed voorbeeld van hoe de directe samenwerking tussen gemeente en ondernemers voordelen oplevert. Van het voetpad wordt veel gebruik gemaakt. Ook door al die jongens die hier stage lopen bijvoorbeeld, die lopen nu een heel stuk veiliger.’’

Camera’s
En het voetpad is niet het enige waar de laatste tijd hard aan gewerkt is. De gezamenlijke partijen willen ook op andere gebieden grote stappen maken om de veiligheid te verbeteren. Al eerder zijn daarom de oude camera’s bij de slagbomen vervangen door High Speed varianten. “Deze kunnen onder alle omstandigheden kentekens herkennen. In het verleden hebben we problemen gehad om het systeem met beveiligingscamera’s goed op poten te krijgen, maar nu kunnen we alle auto’s die het terrein betreden registreren.’’

Ook aan de toekomst wordt gedacht. Want de ene verbetering in het gebied is nog niet uitgevoerd, of het volgende plan ligt al klaar. “Nu willen we proactief aan de slag met extra camera’s op het terrein zelf. Als dat is gerealiseerd volgt aansluiting bij de Camera Uitlees Ruimte in Gorinchem, de CUR. “Op dit moment kunnen we alleen achteraf reageren op een incident, maar in de toekomst willen we dat voor zijn.’’

De CUR biedt die mogelijkheid. Zij zijn aangesloten op een politiedatabase en bieden 24 uur per dag, zeven dagen in de week toezicht. Zo kan er direct gereageerd worden als erbij bijvoorbeeld een gestolen auto het bedrijventerrein oprijdt. “Dit is een doel waar we echt naartoe willen. Wat we nog nodig hebben is glasvezel voor een snelle dataverbinding. Daaraan wordt gewerkt. Het is de bedoeling dat we de aansluiting bij de CUR later dit jaar kunnen realiseren.’’

De verschillende partijen maken duidelijk dat zij blijven samenwerken om het terrein in optimale conditie te houden. “We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar dat hoeft ook niet. Belangrijk is dat we met elkaar aan tafel gaan en eruit komen. Het terrein ziet er goed uit en we zetten ons in om het zo te houden en verder te verbeteren.’’