Medio oktober heeft de gemeente u als ondernemer gevraagd medewerking te verlenen aan het onderzoek dat samen met Vianen en Leerdam wordt uitgevoerd naar het ondernemersklimaat in de gemeente(n). Doel is te weten te komen hoe de ondernemers dat klimaat ervaren en daarna te bepalen hoe dat verder kan worden geoptimaliseerd. Dat geldt zowel voor Zederik zelf als voor de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden. Voor de nieuwe gemeente zijn daarom extra vragen in het onderzoek opgenomen.

De gemeente stelt het erg op prijs als u alsnog de enquête invult. De link naar de site en de unieke code daarvoor staan in de brief die u hebt gehad. Als u die brief niet hebt gehad of niet meer hebt kunt u dat per mail aangeven via info@peiling-ondernemingsklimaat.nl t.a.v. de heer L. Heestermans. Hij zal u de link sturen met de unieke code die u kunt gebruiken.