De nieuwjaarsreceptie van het bestuur van Zederik voor alle inwoners en relaties van de gemeente vindt dit jaar plaats op maandag 4 januari 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis De Linde in Meerkerk.

De gemeente geeft u de gelegenheid om die avond uw bedrijf of vereniging te presenteren aan de genodigden. In de Lindezaal worden gerokte tafels opgesteld, waarin u de ruimte krijgt uw vereniging of bedrijf te presenteren. Dit kan bijvoorbeeld door producten uit te stallen, fotomateriaal neer te zetten, een demonstratie te geven of op een laptop een doorlopende presentatie te laten zien. Uiteraard kunt u zelf (of een collega of medelid van de vereniging) een mondelinge toelichting geven aan de voorbijkomende gasten.

De gemeente nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze Nieuwjaarsontmoeting. U wordt verzocht uiterlijk dinsdag 8 december a.s. per mail te reageren naar bestuur@zederik.nl. Uw eventuele vragen kunt u ook in de mail stellen of bellen naar (0183) 35 65 26 en vragen naar Carla Pelle of Evelien Bikker.